Loowaard

De Loowaard is een natuurgebied dat in 1998 terug werd gegeven aan de natuur, nadat de steenfabriek Loowaard niet meer gebruikt werd. In het natuurgebied lopen Galloway runderen en Konikspaarden. Het gebied is vrij toegankelijk, maar kent geen paden, behalve de paden die door de runderen en paarden zijn gecreëerd.  

Het natuurgebied heeft een ruige begroeiing met veel distels, maar ook stroomdalplanten en pioniersoorten. Ook zijn er veel vogels te spotten. De Grauwe gors, Kwartelkoning, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Rietgors en Grasmus. Ook leven er veel Putters. Langs het water, dat is ontstaan voor een dijkdoorbraak, leven steltlopers en eenden.

Het gebied is vrij toegankelijk.