De Jezuïtenwaai in Groessen is een kolkplas. Het gebied is erg veelzijdig. Naast de grote waai loopt er een stuk Oude Rijn, je vind er rietland en ruig grasland, er lopen kleinere poelen en stroken uiterwaard met meidoornhagen en stukken houtwal. 

Het gebied van de Jezuïtenwaai is vrij toegankelijk. Aan de Leuvensedijk betreed je het gebied via een van de twee klaphekken. In de Jezuitenwaai broeden de Roerdomp en de Grote karekiet. Verderop in het achtergelegen rietland zijn de Bruine kiekendief, Rietzanger, Blauwborst en Bosrietzanger te vinden.

Op de Leuvensedijk ligt een verhard fietspad dat meebuigt met de oever van de Jezuïtenwaai en een mooi zicht biedt op de lage begroeiing en het ondiepe water.