Het verdronken dorp Leuffen

Het dorp Leuffen is niet meer te zien in het landschap. Wat er precies gebeurd is met het dorp heeft te maken met allerlei dijkdoorbraken. De dijk bij Leuffen is meerdere keren doorgebroken. De oude dijk bij Leuffen werd al vanaf de 12e eeuw na Christus aangelegd. Als de dijk niet hoog genoeg bleek, werd deze weer opgehoogd. Dit werd meerdere keren gedaan, maar de dijk bleef doorbreken. De dijk werd verlegd en dat zie je nu terug in het landschap: de Leuvensedijk is een heel kronkelige dijk. 

Rondom de resten van het verdronken dorp Leuffen liggen verschillende waaien die zijn ontstaan door dijkdoorbraken. De Jezuïetenwaai is de grootste en de diepte. Deze is ontstaan na de dijkdoorbraak van 1799. Alle grond uit de Jezuïetenwaai (die is ongeveer 20 meter diep) is over de landerijen daarachter uitgespoeld. 

Na de doorbraak moest er een nieuwe dijk komen. Die werd achterlangs de Jezuïetenwaai gelegd. Het grootste gedeelte van het dorp kwam toen buiten de dijk te liggen. De resten van het dorp liggen nog steeds onder dat weiland buiten de dijk. Ze zeggen wel eens dat het dorp is verzwolgen of weggespoeld door de rivier. Dat is niet het geval. Na de ramp stonden de huizen flink in het water. Die hebben ze voor een groot deel afgebroken. Alles wat ze nog konden gebruiken - stenen, kozijnen - sleepten ze weg. Dat gebruikten ze om nieuwe huizen te bouwen binnen de dijk. Zo is het dorp in feite niet verdronken, maar gewoon prijsgegeven. Ze hebben het verlaten.