In de sporen van de Geuzen

De Geuzenwaard is een natuurgebied in de uiterwaarden van de Rijn bij Lobith, gelegen in de provincie Gelderland, Nederland. Het gebied bestaat uit ongeveer 250 hectare aan moerassen, graslanden en waterpartijen en is ontstaan door de aanleg van nevengeulen en het afgraven van klei.

In de Geuzenwaard vind je diverse plant- en diersoorten, zoals de bever, diverse soorten vogels en vlinders. Het gebied is ook een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de grutto, tureluur en kievit. Bovendien heeft het gebied een historische waarde, omdat hier in de Tweede Wereldoorlog een tankslag heeft plaatsgevonden.

Het gebied is toegankelijk voor wandelaars en fietsers en er zijn diverse routes uitgestippeld die je langs de mooie plekjes van de Geuzenwaard voeren. Het is een uniek gebied waar natuur, geschiedenis en recreatie samenkomen en is zeker een bezoek waard.