In Zevenaar wordt wel gesproken over De Ward. Daarmee wordt de Gelderse Waard bedoeld. De Gelderse Waard is het uiterwaardgebied tussen noordelijke en zuidelijke strangen van de Oude Rijn: de Oude-Rijnstrang en de Oude Rijn zelf.

Het westelijke gedeelte heet Grote Geldersche Waard en is niet vrij toegankelijk, met uitzondering van een stuk wandelroute ”Gangen door de Rijnstrangen”, via het bekende zelfbedieningspontje over de Oude Rijn aan de Berghoofdseweg. Een dergelijk trekveer moet ook worden gebruikt om de Kleine Geldersche Waard te bereiken, bij de oude veerstoep van Aerdt, die ligt aan de Aerdtsedijk tussen het dorp Aerdt en de Aerdtseweg (Huis Aerdt).

De genoemde natuurroute loopt grotendeels om de beide uiterwaardgebieden heen. Een toegangsweg met de naam ”Gelderse Waard” bevindt zich tegenover de Breuly, de grote dijkdoorbraakplas (openlucht-zwembad) van Oud-Zevenaar, bij de sterrenwacht en de Panoven. Deze verharde weg voert vanaf de Ooysedijk naar de noordelijke Oude-Rijnstrang en loopt daar achter een hek door naar een agrarisch complex (Stichting Twickel); vlak vóór dat hek begint rechts een smal wandelpad dat even verderop na een overstapje de ”Waardensedam” en de oever van de strang volgt (het heet daar Rosandse Polder, want je blijft ten noorden van het water). Het pad buigt na enige tijd af bij een breder stuk water, waar een kolonie Zwarte sterns op vlotjes broedt. Het moerasgebied is verder langs de route behoorlijk aan het verlanden. Het pad komt via een sluisje (Waardse Sluis, kans op IJsvogels) even voorbij het einde van de Ooysedijk op de grotere weg uit: de verbinding van de Pannerdenseweg naar de Berghoofdseweg.

Halverwege de Berghoofdseweg ligt de brug over de Oude Rijn, met een parkeerplaats en een terreintje met banken. Dit is een prima plek voor waarneming van Roerdomp en Grote karekiet, al is het verkeerslawaai bij de brug vaak hinderlijk. Het trekpontje biedt de mogelijkheid om wat afstand te nemen! Een stuk verder, waar een smalle strang onder de weg doorloopt, gaat een paadje onder langs een houtwal naar een bosstrook die doorloopt tot de strangoever; het buigt uiteindelijk af bij een kanaaltje van het Gemaal Oude Rijn aan de Deukerdijk (die verderop Aerdtsedijk heet). Langs de Aerdtsedijk is er weer een aftakking, herkenbaar aan een ooievaarswiel op paal (broedpaar in mei 2016) en dan – voorbij het dorp zelf – het pad bij het voormalige veerhuis naar het oostelijke trekpontje.

Er is parkeerruimte bij de Martinuskerk van Oud-Zevenaar, bij de Breuly (Oud-Zevenaar, waar je via de weg Gelderse Waard de Groote Geldersche Waard in kunt) en aan de Berghoofdseweg een stukje voorbij de brug. Voor de Kleine Geldersche Waard lijkt de omgeving van Huis Aerdt of de kerk van het dorp de beste parkeermogelijkheid te bieden. Huis Aerdt ligt aan de Aerdtseweg, die vanuit Babberich naar Herwen voert, tegenover het kruispunt met de Aerdtsedijk.