Rijnstrangen

De Rijnstrangen liggen in de Gelderse Poort, Natura-2000 gebied. Hier splitst de Rijn in de Waal en het Pannerdens Kanaal. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld en zich ontwikkeld tot een laagdynamisch binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, gevoed door kwelwater uit het Montferland.