Jezuïtenwaai

Contact

Leuvensedijk
Groessen
Plan je route

Het gebied van de Jezuïtenwaay is vrij toegankelijk. Aan de Leuvensedijk betreed je het gebied via een van de twee klaphekken. In de Jezuitenwaai broeden de Roerdomp en de Grote karekiet. Verderop in het achtergelegen rietland zijn de Bruine kiekendief, Rietzanger, Blauwborst en Bosrietzanger te vinden.

Op de Leuvensedijk ligt een verhard fietspad dat meebuigt met de oever van de Jezuïtenwaai en een mooi zicht biedt op de lage begroeiing en het ondiepe water. Verderop aan de dijk vind je een informatiebord over het Verdronken dorp Leuffen. Het dorp dat door een dijkdoorbraak schijnt te zijn verdwenen.